Srila Prabhupada glorifies Bhisma and his passing away

Wednesday, February 9, 2022 [Mayapura, West Bengal, Bharata Bhumi time]

Sri Bhisma astami

Srila Prabhupada glorifies Bhisma and his passing away

compiled by Narasimha dasa and Yasoda nandana dasa