Sri Syamananda Goswami tirobhava tithi [disappearance day] – Friday, June 29, 2017 [Mayapura, West Bengal, Bharata Bhumi time]

Subject: Sri Syamananda Goswami tirobhava tithi – Friday, June 29, 2017  [Mayapura, West Bengal, Bharata Bhumi time] Srila Prabhupada explains the exalted position of Sri Shyamananda Goswami compiled by Narasimha dasa and Yasoda nandana dasa Srila Prabhupada explains the unique Read More …